आभाळ दाटलंय गच्च

Shree Dhanvantari Hospital
Shree Dhanvantari Hospital
Shree Dhanvantari Hospital
Ph : (02362) 236236, 236102, 236436.
Ph : (02362) 236236, 236102.
Go to content

आभाळ दाटलंय गच्च

Dhanvantari Hospital Mangaon Sawantwadi Kudal Konkan
आभाळ दाटलंय गच्च पण पाऊस पडत नाही
 
दाटून आलेलं मन कधीच कुणाला सोसवत नाही
 
भरुन आलेले मेघ एकदा रिते व्हायला हवे
 
गच्च एका मिठीतुन बरसुन जायला हवे
 
परतीचा पाऊस लागला की काहीच सुचत नाही
 
तू जातानाचा क्षण कधीच मनाला रुचत नाही
 
सतत पाऊस पडायला हवा म्हणणंच नाही माझं
 
वळिवाची एक सरसुद्धा मोहक रुप तुझं
 
काळ्याकुट्ट ढगांच्या आड एक कवडसा हवा
 
श्रावण सरींचा लपंडाव आपल्याही नात्यात हवा

- गौरीHospital : (02362) 236236, 236102, 236436
Dr. Gurunath : 94 22 43 4236, 73 50 80 2000
Dr. Gouri : 94 23 51 1070, 73 50 80 1000

Hospital : (02362) 236236, 236102, 236436
Dr. Gurunath : 94 22 43 4236, 73 50 80 2000
Dr. Gouri : 94 23 51 1070, 73 50 80 1000

Hospital : (02362) 236236, 236102, 236436
Back to content